ἠνίει

ἠνίει
ἀνίημι
send up
pres imperat act 2nd sg
ἠνί̱ει , ἀνίημι
send up
imperf ind act 3rd sg (attic epic)
ἀνίημι
send up
imperf ind act 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”